Bezoek onze eigen Clubshop

Bezoek onze eigen Clubshop

Yourshop Squashmere Clubshop bannerSquashMere heeft sinds dit seizoen een echte eigen clubshop. Trommel je eigen sponsors bij elkaar en doe een bestelling voor jouw hele team. Hoe gaaf is het als SquashMere er gelikt, en herkenbaar, uitziet voor al onze tegenstanders!? Te vinden in de shop:

 • Shirts
 • Shorts
 • Rokken
 • Sokken
 • Trainingsbroeken
 • Trainingsjacks

Voor dames, heren én kinderen in alle maten. Alle kleding is van het

 

Clubkampioenschappen 2018 groot succes!

Clubkampioenschappen 2018 groot succes!

De clubkampioenschappen van afgelopen zaterdag (8 september) waren een groot succes! Mooie wedstrijden, een enorm spannende finale tussen Christian Koll en Patrick van Dusschoten die uiteindelijk in het voordeel van Patrick werd beslist met 13-11 in de vijfde game!

Bij de plate was uiteindelijk Karel Koll die met de eer ging strijken met als goede tweede Johan Cranen .

Christian kon helaas niet bij de uitreiking en afsluitende barbecue zijn, maar Jill was een prima vervanger voor de prijsuitreiking 🙂

Ook de barbecue na afloop was prima verzorgd door Club Pellikaan, lekker gegeten!

Voor de overige foto’s en filmpjes zie de link: Clubkampioenschappen 2018!

Informatie lidmaatschappen bijgewerkt

Informatie lidmaatschappen bijgewerkt

De informatie over het ‘squashplus’  lidmaatschap is gewijzigd, het tarief van €3,50 was niet correct, dit is €4 per maand. Verder wordt het squashlife tijdschrift tegenwoordig niet meer opgestuurd naar de leden maar is beschikbaar op de club.

 

Notulen Algemene ledenvergadering van 6 april 2018

Beste leden,

Hierbij de notulen van de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Paul Fennema (voorzitter)

 

 

Agenda 06-04-2018

 

Voorzitter: Paul Fennema

Secretaris: Damian Milewski

Aanvang: 19:30

Aanwezigen: Silvia, Gert Jan, Paul F., Damian, Dennis, Sander, Jill, Christian, Ruud

 

1. Opening (Paul, 5 min)
Paul opent en introduceert de vergadering

2. Update: Stand van zaken vereniging (Paul, 15 min)

 

 • afgelopen jaar is de ledenadministratie overgenomen van Pellikaan door Squashmere. De bestaande administratie was niet op orde, en het heeft veel tijd en moeite gekost om het goed te krijgen
 • Er is een licentie aangeschaft voor het verwerken van de boekhouding en ledenadministratie.
 • op het moment telt de vereniging ongeveer 66 leden, dat is niet veel
 • er is goed contact met de huidige manager van Pellikaan. Ze staan zeer open voor het uitbreiden van samenwerking en organiseren van gezamenlijke activiteiten.
 • digitale passen zijn geintroduceerd. Per 1 mei zal de balie deze gaan controleren. Zorg dus dat je deze bij je hebt!

3. Goedkeuring financien (afrekening en begroting) (Damian, 15 min)

Tijdens de vergadering zijn de jaarafsluitingen van 2016 en 2017 doorgenomen en ook de begroting voor 2018.
De stukken zijn door de kascommissie, bestaande uit Jan-Aaltzen Linde en Marc Swaan, goedgekeurd op 5 april 2018.
Tijdens de vergadering zijn de stukken ook goedgekeurd.

4. Uittreden bestuursleden (Paul, 5 min)

 • Anna heeft aangegeven niet genoeg tijd vrij te kunnen maken en dus niet tot het bestuur toe te treden (waar op de vorige vergadering sprake van was)
 • Robert Milewski treedt af als penningmeester en verlaat het bestuur. Wij danken hem voor zijn jarenlange bijdrage, ondanks het feit dat hij niet meer op de squashbaan stond.
 • Damian Milewski treedt af als secretaris en wordt penningmeester.
 • Christian Koll wordt voorgesteld als nieuwe secretaris.
 • Jill van Haagen wordt voorgesteld bestuurslid.

5. Instemmen nieuwe bestuursleden (Paul, 10 min)

 • Alle wijzigingen zijn goedgekeurd door de vergadering

6. Koers van de vereniging (Paul, 10 min)

 • De ambitie is uitgesproken tot een meer actieve vereniging. Dit houdt in meer activiteiten organiseren en zichtbaarder worden binnen het centrum. Dit zal niet van de ene op de andere dag gaan, maar nu de ledenadministratie op orde is en dat goed loopt is er wat ‘headroom’ om hieraan te werken.
  Sander en Dennis hebben aangegeven het bestuur hierbij te willen assisteren.

7. Rondvraag

8. Sluiting (Paul)

Bedankt Robert!

Bedankt Robert!

Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk wel weten is Robert Milewski na vele jaren trouwe dienst als penningmeester van de vereniging op 6 april tijdens de algemene ledenvergadering uit het bestuur gestapt. Dat kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan en hebben we als bestuur een passend sportief cadeau gegeven.

Robert, nogmaals bedankt voor al je goede raad en het vele werk wat je verzet hebt als voorbereiding om de ledenadministratie zelf als vereniging te kunnen doen! Gelukkig is de opvolging in goede handen bij Damian Milewski (jawel, de zoon van 🙂 )

 

Digitale pasjes!

Digitale pasjes!

Beste allemaal,

Inmiddels zijn de pasjes verzonden naar iedereen die een automatische incasso heeft afgegeven. Als je nog geen pasje hebt gekregen neem dan contact op met Paul via WhatsApp of stuur een mailtje naar info@squashmere.nl. De QR code op je pasje gebruiken we zoals eerder vermeld voor controle of je nog daadwerkelijk lid bent, maar is inmiddels wel beveiligd via gebruikersnaam en wachtwoord vanwege de privacy. Bestuur en de balie van Pellikaan hebben de inloggegevens en kunnen hiermee dus de controle uitvoeren.

 

Pasjes!

Pasjes!

Nu we de ledenadministratie zelf in beheer hebben is het nu tijd om pasjes te maken!

We zijn druk bezig om dit te automatiseren en gaan de pasjes niet meer ‘fysiek’ maken, maar digitaal. Iedereen krijg binnenkort een pasje via de mail waarop je foto, je soort lidmaatschap en een uniekeQR code. Het bestand kan je dan gewoon op je telefoon bewaren. Als de QR code gescand wordt kunnen we hiermee meteen zien of je lidmaatschap nog geldig is. De website aanpassingen zijn nog ‘under development’, dit wordt in de loop van deze maand ontwikkeld.

Een voorbeeld zoals het pasje eruit gaat zien (layout kan nog iets veranderen) staat hier:

Nieuwjaarsreceptie 2018!

Nieuwjaarsreceptie 2018!

Het was weer een gezellige nieuwjaarsreceptie met een 1 game toernooitje, bedankt Karel voor de organisatie!

Stand van zaken ledenadministratie

Stand van zaken ledenadministratie

Op dit moment (12 oktober 2017) hebben we van 46 van de 84 leden een machtiging en pasfoto gekregen. Bij deze dan ook een oproep aan iedereen die nog geen machtiging en pasfoto heeft ingeleverd om dit zo snel mogelijk te doen! Op het moment dat we deze binnen hebben kunnen wij als Squashmere de ledenadministratie en incasso’s gaan verzorgen.

 

Goed nieuws!

Goed nieuws!

Gisteravond hebben we als bestuur afspraken kunnen maken met de nieuwe manager van Club Pellikaan (Wouter Smits) over onze afdracht naar Club Pellikaan en verdere samenwerking. Het contract dat we hebben opgesteld is in principe akkoord, het contract wordt alleen nog uitgebreid met het benoemen van activiteiten die wij als squashvereniging doen binnen het centrum zoals het organiseren van toernooien en laddercompetitie. Deze waren al besproken maar waren niet formeel in het contract opgenomen.

Kortom, we kunnen nu verder met het opzetten van onze eigen ledenadministratie en het contract met de bank gaan regelen voor de automatische incassos. We houden jullie vanaf nu op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en gaan een datum prikken voor de ALV!

Veel squashplezier namens het bestuur, Paul