Beste leden,

Hierbij de notulen van de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Paul Fennema (voorzitter)

 

 

Agenda 06-04-2018

 

Voorzitter: Paul Fennema

Secretaris: Damian Milewski

Aanvang: 19:30

Aanwezigen: Silvia, Gert Jan, Paul F., Damian, Dennis, Sander, Jill, Christian, Ruud

 

1. Opening (Paul, 5 min)
Paul opent en introduceert de vergadering

2. Update: Stand van zaken vereniging (Paul, 15 min)

 

 • afgelopen jaar is de ledenadministratie overgenomen van Pellikaan door Squashmere. De bestaande administratie was niet op orde, en het heeft veel tijd en moeite gekost om het goed te krijgen
 • Er is een licentie aangeschaft voor het verwerken van de boekhouding en ledenadministratie.
 • op het moment telt de vereniging ongeveer 66 leden, dat is niet veel
 • er is goed contact met de huidige manager van Pellikaan. Ze staan zeer open voor het uitbreiden van samenwerking en organiseren van gezamenlijke activiteiten.
 • digitale passen zijn geintroduceerd. Per 1 mei zal de balie deze gaan controleren. Zorg dus dat je deze bij je hebt!

3. Goedkeuring financien (afrekening en begroting) (Damian, 15 min)

Tijdens de vergadering zijn de jaarafsluitingen van 2016 en 2017 doorgenomen en ook de begroting voor 2018.
De stukken zijn door de kascommissie, bestaande uit Jan-Aaltzen Linde en Marc Swaan, goedgekeurd op 5 april 2018.
Tijdens de vergadering zijn de stukken ook goedgekeurd.

4. Uittreden bestuursleden (Paul, 5 min)

 • Anna heeft aangegeven niet genoeg tijd vrij te kunnen maken en dus niet tot het bestuur toe te treden (waar op de vorige vergadering sprake van was)
 • Robert Milewski treedt af als penningmeester en verlaat het bestuur. Wij danken hem voor zijn jarenlange bijdrage, ondanks het feit dat hij niet meer op de squashbaan stond.
 • Damian Milewski treedt af als secretaris en wordt penningmeester.
 • Christian Koll wordt voorgesteld als nieuwe secretaris.
 • Jill van Haagen wordt voorgesteld bestuurslid.

5. Instemmen nieuwe bestuursleden (Paul, 10 min)

 • Alle wijzigingen zijn goedgekeurd door de vergadering

6. Koers van de vereniging (Paul, 10 min)

 • De ambitie is uitgesproken tot een meer actieve vereniging. Dit houdt in meer activiteiten organiseren en zichtbaarder worden binnen het centrum. Dit zal niet van de ene op de andere dag gaan, maar nu de ledenadministratie op orde is en dat goed loopt is er wat ‘headroom’ om hieraan te werken.
  Sander en Dennis hebben aangegeven het bestuur hierbij te willen assisteren.

7. Rondvraag

8. Sluiting (Paul)