Per 6 april 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt::

Paul Fennema (Voorzitter) bestuur@squashmere.nl

 • Contacten Pellikaan
 • Squashbond contacten
 • Beleidsmatig
 • Gezicht van Squashmere naar de leden toe. Informatie via de voorzitter (0655771836)
 • Contacten naar gemeente/sportloket toe
 • Website onderhoud samen met Karel

Damian Milewski (Penningmeester) en Dennis Rietveld  bestuur@squashmere.nl

 • Financiën met Pellikaan
 • Ledenadministratie
 • Afdracht naar SBN
 • Ondersteuning beleid

Christian Koll (Secretarisbestuur@squashmere.nl

 • Notulen
 • Afstemming met de rest van bestuur en leden
 • Beleid samen met voorzitter uitwerken
 • Toernooien helpen organiseren
 • Correspondentie richting bond en Pellikaan

Sander Blokland (Algemeen bestuurslid): bestuur@squashmere.nl

 • Competitie, contacten met SBN
 • Website onderhoud
 • Jeugdtraining
 • Toernooi organisatie

Jill van Haagen  (Algemeen bestuurslid): bestuur@squashmere.nl

 • Informatie verstrekking
 • Evenementen commissie
 • Promotie squashmere

 

Algemene adressen

info@squashmere.nl           :  informatie algemeen

financien@squashmere.nl : financiële zaken en ledenadministratie

 

Foto volgt